Contributie

TARIEVEN 2024*

Minilid in kalenderjaar jonger dan 12 jaar €    70,00
Juniorlid in kalenderjaar 12 jaar of ouder €    100,00
Seniorlid in kalenderjaar 18 jaar of ouder €  140,00
Studenten op vertoon van collegekaart €   110,00
Gezinsabonnement tenminste 4 personen woonachtig op hetzelfde adres 25% korting
  Inschrijfgeld nieuw lidmaatschap € 15,00

Tarieven voor de periode 1 juli - 1 januari

Minilid in kalenderjaar jonger dan 12 jaar € 35,00
Juniorlid in kalenderjaar 12 jaar of ouder € 50,00
Seniorlid in kalenderjaar 18 jaar of ouder € 70,00
Studenten op vertoon van collegekaart € 55,00
Gezinsabonnement tenminste 4 personen woonachtig op hetzelfde adres 25% korting

*tarieven kunnen jaarlijks aangepast worden na instemming Algemene Leden Vergadering