Vertrouwenspersoon

TC De Burght wil een gezellige, sportieve en veilige vereniging zijn voor haar leden en gasten. Een veilige omgeving hoort overal vanzelfsprekend te zijn, ook in de sport-, en tenniswereld. Helaas is dit niet altijd het geval en daarom is preventie en het voeren van beleid cruciaal. Daarom is bij TC De Burght een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon heeft een belangrijke rol in het stimuleren van een veilige sportcultuur binnen TC De Burght.

Als je binnen de vereniging te maken krijgt met ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, fysiek geweld, pesten, doping, vermoedens van matchfixing of ander ongewenst gedrag, dan is binnen TC De Burght de vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en is bekend met de route die de melder kan bewandelen.

De basistaken van de vertrouwenspersoon zijn:
Eerste opvang: de vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt bij klachten en meldingen;

Doorverwijzen: de vertrouwenspersoon bespreekt de mogelijke vervolgstappen met de melder;         

Preventie: de vertrouwenspersoon adviseert en stimuleert de vereniging om preventieve
maatregelen te nemen.

De vertrouwenspersoon heeft een opleiding tot gecertificeerd vertrouwenspersoon gevolgd.  

Bezoek voor meer informatie ook de site van de KNLTB, waarop je onder meer de gedragscode vindt. 

Vertrouwenspersoon TC De Burght: Frank Amory.  Contactgegevens: [email protected], tel: 06 57417394